Chính Sách

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Để hiểu rõ hơn về giá cả,cách thức vận chuyển và các chính sách về đóng kiện gỗ, kiểm đếm hàng hoá,...

CHÍNH SÁCH KIỂM ĐẾM

Kiểm đếm là thực hiện các công việc kiểm tra, so sánh các sản phẩm, hàng hóa nhận được trong kiện hà...